Privacybeleid en Cookies
Wij respecteren de Wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uiteraard zullen wij altijd uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de door jou verstrekte persoonlijke gegevens. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je gebruiken en hoe wij hiermee omgaan.

Persoonsgegevens
Als je het appartement bij ons boekt, ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van je:
Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Geboortedatum
Naam en geboortedatum van de overige gasten
Gegevens welke je bij het open veld, onder vragen en/of opmerkingen, zelf invoert.
Je betaalgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor jij ze hebt verstrekt:
Het reserveren van ons appartement.
Het per e-mail bevestigen van je boeking en/of een antwoord te geven op je vragen.
Het koppelen van je betaling aan je reservering
Aangifte doen van toeristenbelasting bij de gemeente Medemblik.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Denk hierbij aan een verzoek van Justitie. Wij zijn dan wettelijk verplicht hieraan mee te werken.   Veilige online verzending van je boeking
Je reservering wordt via onze veilige https:// verbinding versleuteld naar ons verzonden en veilig opgeslagen.   Onze webhost
Onze website draait op een beveiligde server in een beveiligd datacenter. Van onze webhost hebben wij een verwerkersovereenkomst ontvangen waarin duidelijk wordt aangegeven dat zij er alles aan doen om onze website veilig te houden. Mocht het onverhoopt nodig zijn dat onze webhost werkzaamheden op onze website verricht, dan is via een verwerkersovereenkomst geregeld dat eventuele privacy gevoelige informatie veilig is en er niets mee wordt gedaan.

Internetsites van derden
Op onze website staan links vermeld naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij omgaan met persoonlijke gegevens.

Bewaren, verwijderen of wijzigen van je persoonlijke gegevens
Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is. 

Wil je graag je persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen, neem dan contact met ons op. Bij een verzoek om verwijdering van je gegevens dien je er rekening mee te houden dat wij voor onze administratie een wettelijke bewaarplicht hebben van minimaal 7 jaar en gegevens in onze administratie dus pas kunnen verwijderen als de bewaartermijn is verlopen.

Indien wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, vertellen wij je altijd waarom. Je kunt er echter van op aan dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is conform de wettelijke regelgeving.

Let op: in verband met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, worden deze – om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terecht komt - alleen verzonden naar het bij ons bekende (e-mail)adres. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren met je ID of paspoort. Je BSN-nummer en/of paspoortnummer mag je dan doorhalen.

Vragen of klachten?
Heb je vragen over ons privacybeleid of ben je het niet eens met de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. Komen wij er samen met jou niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen, maar zullen dit alleen doen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Cookies
Als je onze website voor de eerste keer bezoekt, krijg je de melding dat onze website gebruik maakt van Cookies. Een cookie is een klein bestandje dat via de beveiligde server – waar onze website op draait – op jouw systeem (laptop, pc, telefoon of tablet) wordt geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistische doeleinden. Functionele cookies worden – net zoals bij de meeste websites – gebruikt voor een correcte werkwijze van onze website. Cookies voor statistische doeleinden gebruiken wij voor het analyseren van onze website. Statistieken die wij bijhouden zijn: het aantal hits op onze website, de bezochte pagina’s, de duur van het aantal bezoeken en waar de bezoekers vandaan komen, via het ip-adres. Deze statistieken houden wij bij via Google Analytics. Persoonlijke gegevens of adresgegevens worden niet opgenomen in deze statistieken.

Maak je gebruik van de diverse sociale media via onze website (Facebook, Twtter, Instagram, Pinterest, Google+), dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door jou gebruikte systeem. Check bij de betreffende bedrijven hun cookie- en privacybeleid!

Cookies uitschakelen
Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende browser. Houd er dan wel rekening mee dat onze website dan niet meer optimaal werkt.